Arsenalda

Qadimda ko`pchilik xalqlar eposlarida xudolar, qahramonlar va ajoyib mifik mavjudotlarning abadiyligini ta`riflash uchun kapalak qanotlari bilan tasvirlangan.

«D» harfi kompaniya tomonidan taklif etilayotgan uchta xizmatning asosi hisoblanadi va bu logotip asosiga bekorga aylanmagan. Qadimda ruh abadiylik timsoli hisoblangan kapalak logotipdagi «D» harfiga ataylab naqshlangan. Qadimda ko`pchilik xalqlar eposlarida xudolar, qahramonlar va ajoyib mifik mavjudotlarning abadiyligini ta`riflash uchun kapalak qanotlari bilan tasvirlangan.

«Arsenal D» ko`rsatayotgan xizmatlar o`z rivojlanishiga va abadiylikka yetishadi deb umid qiladi!

Design - bu insoniyat imkoniyatlari va talablarini birlashtirgan holda, manfaatlariga mos keluvchi hamda estetik jihatdan maqbul ishlab chiqaruv ob`yektlari va muhitni tashkil etuvchi kompleks va tizimlarni ijodiy metod, jarayon va ijodiy-texnik loyihalash natijasi.

Domain - domen egasiga tegishli bo`lgan ma`lumotlarni Internetda taqdim etilishida, domen egasi (yoki mamlakat, xalqaro tashkilot, tuman, yuridik yoki jismoniy shaxs) uchun Internetda domen nomlari tizimida ajratilgan hudud.

«Arsenal D» — kompaniyasi yangi domen nomlarini tashkil etish (ro`yxatga olish) va Uz. hududida mavjud domenlar amal qilish muddatini cho`zish huquqiga ega.

Development – foydalanuvchining kompyuterida saqlanadigan ma`lum bir vazifalarni hal etish uchun mo`ljallangan kompyuter programmalari va ma`lumotlarini o`z ichiga oluvchi eng muhim informatsion texnologiya.


Tariflar web

Design

Domenlarni ro`yxatga olish

Xosting

Development